Assegurança de la llar
DADES ASSEGURAT:
Cognoms: (*)
Entrada no vàlida
Nom: (*)
Entrada no vàlida
NIF/CIF: (*)
Entrada no válida
Client final persona
Entrada no vàlida
Correu electrònic:
Introdueixi una direcció email correcta
Direcció:
Entrada no vàlida
C.P.: (*)
Entrada no válida
Localitat: (*)
Entrada no vàlida
Província:
Entrada no vàlida
Tlf./Mòbil: (*)
Entrada no vàlida
Fax:
Entrada no válida

CARACTERÍSTIQUES DEL RISC:
Tipus (*)
Entrada no vàlida
Ubicació (*)
Entrada no vàlida
Ús
Entrada no vàlida
PROTECCIONS
Porta Blindada
Entrada no vàlida
¿Existeixen portes secundàries?
Entrada no vàlida
Alarma
Entrada no vàlida
Vigilància
Entrada no vàlida
Reixes o Vidres de Seguretat
Entrada no vàlida
Caixa forta empotrada o pes superior a 100Kg
Entrada no vàlida
ALTRES
Any de construcció aproximat: (*)
Entrada no vàlida
m2 Construïts: (*)
Entrada no vàlida
Pòlissa de Comunitat
Entrada no vàlida
Entitat Assegurances
Entrada no vàlida
Direcció del Risc a assegurar (si es diferent a les dades de l'assegurat)
Direcció Risc
Entrada no vàlida
Codi postal
Entrada no vàlida
Població
Entrada no vàlida

GARANTIES I CAPITALS SOL·LICITATS:
COBERTURES CAPITALS (Euros)
Continent:
Entrada no vàlida
Contingut Total:
Entrada no vàlida
¿Existeixen Objectes de Valor Especial de Valor unitari + 3000€?
Entrada no vàlida
Import de joies, fora de caixa forta:
Entrada no vàlida
Import de joies, dins de caixa forta:
Entrada no vàlida
Gossos de races perilloses:
Entrada no vàlida
Vehicles al garatge:
Entrada no vàlida

¿COM DESITJA REBRE EL SEU PRESSUPOST?:
Entrada no vàlida
Si desitja fer algun tipus de comentari o observació addicional, per favor faci-ho aquí:
Entrada no vàlida

* En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que es demanen en aquesta pàgina web s'inclouran en una base de dades informatitzada titularitat de GUILLEMAT CORREDOR D’ASSEGURANCES, amb la finalitat, única i exclusiva de poder GESTIONAR LA PETICIO DE PRESSUPOST. Així mateix, l'usuari disposa en tot moment dels drets d'informació, accés, rectificació, cancel.lació i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l'adreça info@guillemat.com, o correu convencional al domicili social al C/ Esplanada, 6 - 43760 El Morell (Tarragona).